Adatkezelési tájékoztató

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Ön biztonságban tudhassa nálunk az adatait

Miről szól ez a Tájékoztató?

Ahhoz, hogy Ön Ford-alkatrészt vásárolhasson az petranyialkatresz.hu honlapon, vagy feliratkozzon a hírlevelünkre, elkerülhetetlen, hogy bizonyos személyes adatait kezeljük. Ebben a Tájékoztatóban részletesen ismertetjük, hogy mely személyes adatait milyen célból és meddig kezeljük, valamint esetenként kiknek és milyen okból továbbítjuk, továbbá tájékoztatást adunk az Ön, ezekkel kapcsolatos jogairól is.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merülne fel, akkor még a Tájékoztató elfogadása előtt írjon nekünk az info@fordpetranyi.hu címre!

Előzetesen felhívjuk a figyelmét, hogy Ön bármikor jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha arra a mi indokolt jogos érdekünk nyomán, vagy reklámozás céljából került sor!

 

1. Ki fogja kezelni az Ön személyes adatait?

Az Ön adatait a Petrányi-Autó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073593) mint adatkezelő kezeli (a továbbiakban: „Ford Petrányi”).

Elérhetőségeink:

levelezési cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 179.
e-mail: info@fordpetranyi.hu
telefon: +36-1-881-0000
fax: +36-1-881-0001
honlap: petranyialkatresz.hu („Honlap”)
az adatkezelő képviselőjének neve: Andrási Péter Zoltán cégvezető.

 

2. Milyen célokból és jogalapokon kezelhetjük Ön személyes adatait?

2.1. Minden személyes adatot egy, az alább körülírt konkrét cél érdekében kezelünk, és a célokat nem kapcsoljuk össze egymással (pl. hírlevelet csak akkor küldünk Önnek, ha a szerződéskötésnél ehhez Ön külön hozzájárult). Ha az Ön személyes adatait a korábban megadottól eltérő célra kívánjuk kezelni, akkor ennek részleteiről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

2.2. Az adatkezelési céltól függően más-más jogalapja lehet az egyes adatkezelésének: arra sor kerülhet jogszabályi kötelezettség (pl. számlázás), vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, esetleg jogos érdekünk érvényesítése (pl. jogviták rendezése) miatt, vagy akár az Ön hozzájárulása alapján is:

jogszabályi kötelezettség esetén az adatkezelés az Ön hozzájárulásától, esetleg tiltakozásától függetlenül kötelező számunkra;

szerződés előkészítése/teljesítése esetén a kért személyes adatok szolgáltatása nem kötelező, de annak elmaradása esetére nem jön létre a szerződés, így Ön nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást;

jogos érdek esetén Ön mint a Ford Petrányi ügyfele, a gépjárművek értékesítésére és üzembentartására vonatkozó (jog)szabályoknál fogva alappal számíthat arra, hogy esetenként adatokat kell szolgáltatnunk Önről a hatóságok (NAV, rendőrség) biztosítótársaságok, vagy akár a bíróságok részére. Ezek az adatkezelések azonban esetiek, érzékeny adatokat nem érintenek és a legtöbb esetben az Ön érdekét is szolgálják (pl. káresemény rendezése során).

Más típusú jogos érdek a jogi igényeink érvényesítése miatti adatkezelés (pl. számlatartozások rendezése, hatóságok értesítése a visszaélések megelőzése érdekében).

hozzájárulás esetén az adatai kezelésére az előbb felsoroltaknál fogva nincs külön szükségünk, viszont bizonyos kényelmi szolgáltatásainkat (pl. vásárlás a webshopunkban) csak úgy tudja igénybe venni, ha előzetesen, a jelen Tájékoztató ismeretében hozzájárul a kért személyes adatai kezeléséhez. Ha az ilyen esetekben Ön nem adja meg a hozzájárulását, akkor Önt semmilyen hátrány nem fogja érni.

2.3. Az adatkezelési célokat és a kapcsolódó jogalapokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Ajánlatkérés, -adás

Adatkezelés célja:

Az igényelt termékre kért ajánlatban foglaltak megvizsgálása, intézése a Ford-alkatrészek értékesítése kapcsán.

Adatkezelés jogalapja:

Szerződés előkészítése (pl. készlet ellenőrzése).

Értékesítés

Adatkezelés célja:

A kiválasztott termékre vonatkozó adásvételi szerződés megkötése és teljesítése a Ford-alkatrészek vásárlása kapcsán. (Ezen belüli részcélok: termék beszerzése/átadása és számlázás, szavatossági/garanciális igények teljesítése, panaszkezelés, reklámot nem tartalmazó rendszerüzenetek küldése.)

Adatkezelés jogalapja:

A megkötött adásvételi szerződés teljesítése.

Hírlevél

Adatkezelés célja:

A Ford Petrányi termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos reklám küldése az Ön által megadott és erre a célra kiválasztott elérhetőségre (e-mail, telefon, postai cím).

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás.

 

3. Milyen személyes adatait kezeljük?

3.1. Személyes adatnak nevezünk minden olyan információt, amely Önre mint természetes személyre vonatkozik, és amely alapján az Ön személye közvetlenül vagy közvetve beazonosítható (pl. ügyfélazonosítási, számlázási, kapcsolattartási adatok vagy a gépjármű beazonosítására szolgáló adatok).

3.2. Mindegyik felsorolt adatkezelési cél esetében kezeljük az adott szolgáltatás szerződésén vagy (online) űrlapján megadható (vagy az egyeztetés során bekért) ügyfélazonosítási és kapcsolattartási adatokat.

Az ezen felül kezelt személyes adatokat adatkezelési célonként az alábbi táblázat tartalmazza.

 

4. Meddig kezeljük a személyes adatait?

4.1. Személyes adatait csak az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó lehető legszükségesebb ideig kezeljük. Ha ez az időtartam eltelt, a digitálisan tárolt személyes adatait véglegesen töröljük, a papíron tárolt adatait pedig megsemmisítjük.

4.2. Az adó- és számviteli kötelezettségek teljesítésére szolgáló okiratokat, bizonylatokat a hatályos jogszabályok által előírt határidőig vagyunk kötelesek megőrizni (a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig, az adózási és ÁFA-fizetési okiratokat legalább az adó megállapításához való jog elévüléséig).

4.3. Mindegyik felsorolt adatkezelési cél esetében a személyes adatokat (jogos érdek alapján és az arra okot adó körülmény esetén) a jogi igényünk érvényesíthetőségének végéig vagyunk jogosultak kezelni.

4.4. A kezelt személyes adatokat és a kapcsolódó adatkezelési időtartamokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Ajánlatkérés, -adás

Kezelt személyes adatok:

 • a kiválasztott termékre vonatkozó adatok

Adatkezelés időtartama:

Az ajánlatkérés teljesítéséig (a szerződés megkötéséig), ennek hiányában az ajánlat közlésétől számított 1 hónapig.

Értékesítés

Kezelt személyes adatok:

 • a kiválasztott termékre vonatkozó adatok,
 • számlázással kapcsolatos adatok,
 • jogszabály által kötelezően kezelendő adatok,
 • szállítási adatok, fizetési mód, végösszeg, megjegyzés

Adatkezelés időtartama:

A szerződésből fakadó utolsó szolgáltatás végéig (pl. garancia időtartamának lejártáig), de legalább a hatályos adójogi, számviteli jogszabályok által előírt iratmegőrzési határidő elteltéig.

Hírlevél

Kezelt személyes adatok:

 • a gépjárművásárlással kapcsolatos érdeklődési körre vonatkozó adatok

Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig), vagy a hírlevél-szolgáltatás megszüntetéséig. Ezek hiányában a hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

 

5. Kiknek és milyen célból továbbítjuk a személyes adatait?

5.1. Az Ön egyes személyes adatait bizonyos esetekben ún. adatfeldolgozóknak (esetenként más adatkezelőknek) továbbítjuk. Az adattovábbításra rendszerint az Önnel kötött szerződés teljesítése (pl. egy megrendelt alkatrész kiszállítása futár igénybevételével), vagy a Ford-vállalkozáscsoporton belüli szolgáltatásfejlesztés (pl. ügyfél-elégedettség mérése) miatt kerülhet sor.

5.2. Az egyes adatkezelési célok során rögzített személyes adatait digitálisan is tároljuk, amelyekhez az ügyviteli és informatikai rendszereinket üzemeltető alábbi cégek is szükségszerűen hozzáférnek (a továbbiakban együtt: „Informatikai Szolgáltatók”):

 1. RUBIN Zrt. (ügyviteli rendszer szolgáltatója)

Elérhetőség: 1149 Budapest, Egressy út 17-21.

 1. Kárpát Építő Kft. (ügyviteli rendszer fejlesztése és támogatása)

Elérhetőség: 1158 Budapest, Késmárk utca 7. B. ép. 2. em. 204.

 1. Infosector Kft. (belső informatikai rendszer szolgáltatója)

Elérhetőség: 2013 Pomáz, Kond utca 14.

5.3. Az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódó adattovábbítások címzettjeit az alábbi táblázat foglalja össze:

Ajánlatkérés, -adás (új gépjármű)
 • Ford of Europe GmbH (Henry-Ford-Str. 1, 50735 Köln, Németország): szolgáltatásfejlesztés érdekében; csak statisztikai adatszolgáltatás történik, személyes adatok továbbítása nem.
Értékesítés
 • 24H Parcel Zrt. (1106 Budapest, Fehér út 10.): megrendelt termék kiszállítása.
 • OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.): online bankkártyás fizetési felület biztosítása érdekében.
 • PLANUM-COMP Kft. (2083 Solymár, Homok utca 7.): honlap üzemeltetése és fenntartása, tartalmak feltöltése során.
Hírlevél
 • Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.: fogyasztói elégedettség-mérés érdekében.
 • Ford of Europe GmbH: fogyasztói elégedettség-mérés érdekében.
 • MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308, Egyesült Államok): hírlevélküldő rendszer üzemeltetése érdekében.

 

6. A Honlap használatához kapcsolódó tájékoztató

Az alábbiakban a Honlap felkeresésével kapcsolatos adatkezelésről adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Honlapról történő elnavigálás következtében felkeresett más honlapok (pl. közösségi oldalak: Facebook, YouTube) adatkezelése vonatkozásában a Ford Petrányi semmilyen felelősséget nem vállal.

6.1. adatkezelés célja: a Honlap jobb működésének és a kényelmes, testre szabott kiszolgálás biztosítása. A Honlap meglátogatásakor a látogató számítógépén az alábbi kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülnek elhelyezésre. A süti egy olyan adatállomány, ameAz ly a látogató böngészőjének felismerésével segít a látogató azonosításában és így a Honlap felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani (pl. a webshopban történt előző vásárlások vagy a hozzáférési adatok megjegyzésének felajánlásával).

A sütik letiltásáról a böngészője beállításai között tájékozódhat. Felhívjuk a figyelmét, hogy a sütik letiltása esetén a Honlap nem tudja a legoptimálisabb kiszolgálást nyújtani, annak használata nem lesz teljes értékű.

A Honlap által használt sütiknek az alábbi céljai vannak:

 • "cookie-page": ebben a sütiben tároljuk azt az információt, hogy a látogató elfogadta-e már a sütik használatára vonatkozó (a képernyő alján megjelenő) figyelmeztetést;
 • "wires": ez egy általános célú, munkamenetet (session) azonosító süti, amely a Honlap működéséhez szükséges, technikai jellegű információkat tárol, elsősorban az egyes oldalak közti kommunikáció miatt, továbbá segít az adatvesztés megakadályozásában. (Pl. ebben a sütiben tárolunk olyan adatokat, amik az űrlapküldések biztonságáért felelnek.)
 • "_ga", "_gid": ezek a Google Analytics külső szolgáltató által elhelyezett sütik, amelyek a Honlap látogatottságát, a látogatók viselkedését elemzik. (A Google Analytics által elhelyezett sütik a Honlap szerverétől függetlenül működő programok.)
 • "pwshopSession": ez a süti egy olyan azonosítót tárol, amellyel azonosítható a látogató kosara, így annak tartalma lekérhető az adatbázisból.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a Honlapon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokra megkötött szerződés teljesítése (a szerződés létrehozásának, tartalma meghatározásának, módosításának, teljesítésének technikai jellegű figyelemmel kísérése). Ezen kívül az adatkezelés jogalapja az arra okot adó esetekben a jogos érdekünk érvényesítése (a Honlap biztonságos üzemeltetésének biztosítása, a visszaélési kísérletek megelőzése).

6.3. A kezelt személyes adatok köre: a látogató által rögzített adatok, továbbá a webszerver által rögzített naplófájlok (dátum, időpont) és az IP-cím. A Google Analytics által elhelyezett sütik rögzítik a böngésző típusát és verziószámát, a felkeresett aloldalakat, és az aloldalon eltöltött időt is.

6.4. Az adatkezelés időtartam: a felsorolt sütik az alábbi ideig kezelik az adatokat:

 • "_ga": 2 évig;
 • "_gid": 24 óráig;
 • "wires": a munkamenet végéig (illetve 24 percig, ha nincs aktivitás, vagy a böngészőt bezárták);
 • "pwshopSession": 7 napig.
 • "PHPSESSID": a munkamenet végéig (illetve 24 percig, ha nincs aktivitás, vagy a böngészőt bezárták);
 • "login_cookie": 2 évig;
 • "cookie_ok": 24 óráig;
 • "penzem": 2 évig;

6.5. Az adatok továbbítása: a Honlap használata során rögzített adatokhoz csak a PLANUM-COMP Kft. és az Infosector Kft. munkatársai férnek hozzá a honlap üzemeltetése és fenntartása, tartalmak feltöltése során.

 

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek milyen jogai és (panasz, vagy jogvita esetén) milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Ford Petrányi adatkezelésével kapcsolatban.

7.1. Hozzájárulás visszavonása

Önnek bármikor jogában áll ezt a hozzájárulását ingyenesen, feltételek nélkül visszavonni akkor, ha az adott adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása (lásd a fenti táblázatokat). A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait töröljük. Pl. ha leiratkozik a hírlevelünkről, akkor törölni fogjuk a feliratkozás során megadott minden adatát, és nem fog több hírlevelet kapni tőlünk.

Fontos tudnia, hogy a hozzájárulásának visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás előtti adatkezelésünk jogszerűségét! Továbbá bizonyos esetekben a hozzájárulásának visszavonása esetén továbbra is jogszerűen kezelhetjük személyes adatait – az ilyen esetről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

7.2. Hozzáférés a személyes adataihoz

Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e személyes adatait bármilyen célból is. Ha igen, akkor elektronikus úton (vagy kérésére papíralapon) másolatot küldünk Önnek az Önt érintő minden egyes adatkezelési tevékenységünkről, továbbá tájékoztatjuk az ezekkel kapcsolatos jogairól is.

7.3. Helyesbítés

Ön bármikor jelezheti nekünk, ha elírást lát valamely általunk kezelt személyes adatában, vagy kérheti, hogy azokat egészítsük ki vagy pontosítsuk, illetve vezessük át nyilvántartásunkban az új adatait (pl. lakcímváltozás esetén).

7.4. Törlés

Ön bármikor kérheti, hogy töröljük egyes, vagy akár az összes nálunk kezelt személyes adatát. Személyes adatait a következő esetekben is töröljük: visszavonták a hozzájárulást; letelt az adatkezelés időtartama; az adattörlést jogszabályi előírás miatt kötelező elvégezni, vagy a továbbiakban már nincs szükségünk az adott személyes adat kezelésére.

Fontos tudnia, hogy néhány esetben az Ön személyes adatainak meghatározott ideig történő kezelését jogszabály írja elő, más esetben azok megőrzésére a jogi igényeink érvényesítése miatt van szükség. Ha a személyes adatai törlésének bármilyen akadálya lenne, akkor erről Önt részletesen tájékoztatni fogjuk.

7.5. Adatkezelés korlátozása

Előfordulhat, hogy az Ön számára sem az adatkezelés folytatása, sem az adattörlés nem tűnik célszerűnek. Ilyen esetekben Ön kérheti a személyes adatai korlátozását: a korlátozással érintett személyes adatokat csak tároljuk, azokon semmilyen más műveletet nem végzünk.

Az adatkezelés korlátozását Ön akkor kérheti, ha:

 • Ön szerint a személyes adatai pontatlanul szerepelnek az adatbázisunkban (ilyenkor az esetet kivizsgáljuk: a korlátozás a vizsgálat végéig tart); vagy
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük az adatait, ugyanakkor ellenzi, hogy töröljük azokat; vagy
 • számunkra már nincs szükség a személyes adatai kezelésére, de Ön kéri, hogy azokat ne töröljük, mert az Ön későbbi jogi igényérvényesítéséhez szüksége lesz azokra; vagy
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd alább; ilyenkor az esetet kivizsgáljuk, a korlátozás a vizsgálat végéig tart).

Fontos tudnia, hogy az Ön kérelmére elrendelt adatkorlátozást jogosultak vagyunk feloldani és az adatkezelést folytatni, ha Ön ehhez kifejezetten hozzájárul, vagy arra a jogi igényünk érvényesítéséhez, esetleg jogszabály által előírt fontos közérdekből van szükség – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.6. Tiltakozás a személyes adatának kezelése ellen

Ön bármikor jogosult személyes okból tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat reklámok küldése során használtuk, vagy az adatkezelés jogalapja jogos érdekként lett megjelölve. Ilyen esetekben a személyes adatait töröljük.

Fontos azonban tudnia, hogy ha az adatkezelés jogalapjaként a jogos érdeket jelöltük meg, akkor az Ön tiltakozása ellenére is kezelhetjük a személyes adatait. Ehhez azonban bizonyítanunk kell, hogy az adatkezelésre elkerülhetetlenül szükségünk van, vagy az a jogi igényeink érvényesítése miatt nélkülözhetetlen – ilyen esetben erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.7. Adathordozás

Ön arra is jogosult, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait elektronikusan szerkeszthető formában megkapja és azokat egy másik adatkezelő részére elküldje, vagy megkérjen minket, hogy az adatokat mi küldjük el Ön helyett.

(Tehát az adathordozás abban különbözik a fentebb említett hozzáférés jogától, hogy az előbbi esetben csak azokat a személyes adatokat adjuk át az Ön részére, amelyeket Ön adott meg nekünk, továbbá azokat is, amelyeket az Ön tevékenységei alapján rögzítettünk. Azokat az adatokat azonban nem, amelyeket az imént felsoroltakból származtatás/következtetés útján mi hoztunk létre.)

Erre az adathordozásra azonban csak akkor van lehetősége, ha az Ön személyes adatainak a fent megjelölt jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése. További feltétel, hogy ezeket a személyes adatokat automatizált módon kezeljük. Minden más esetben az adathordozásra Önnek nincs lehetősége.

Felhívjuk a figyelmét, hogy kérésére csak akkor tudjuk közvetlenül Ön helyett elküldeni a személyes adatait egy másik adatkezelőnek, ha az a konkrét esetben technikailag megvalósítható – erről Önt előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.8. Panaszhoz való jog

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásokat, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) az alábbi elérhetőségeken:

 • székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://www.naih.hu/

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk!

7.9. Bírósághoz fordulás joga

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelésünk során megsértettük az Ön jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

 

8. Egyéb fontos tudnivalók

8.1. A kérelmek ügyintézése

A fent részletezett jogokkal Ön bármikor élhet, ehhez elegendő egy e-mailt írnia nekünk az info@fordpetranyi.hu címre. (Természetesen a panaszbenyújtást, illetve a bírósági eljárást sorrendben a NAIH-nál, valamint az illetékes törvényszéknél kezdeményezheti.)

Kérelme nyomán (különösen adathelyesbítés esetén) igyekszünk késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül intézkedni. Különösen bonyolult, vagy terjedelmes kérelem esetén ez az ügyintézési határidő legfeljebb 2 hónappal meghosszabbodhat.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme teljesítését megelőzően jogosultak vagyunk Önt azonosítani annak érdekében, hogy megelőzzük az illetéktelen személyek részére történő adatszolgáltatást, valamint a jogosulatlan (pl. adattörlés iránti) kérelmek teljesítését.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy ha a kérelme egyértelműen megalapozatlan, túlzó vagy visszaélésszerű, illetve ha nem sikerült Önt beazonosítani, akkor megtagadjuk az intézkedést.

8.2. Adatbiztonság

Személyes adatait saját (vírusvédelemmel, tűzfallal és erős jelszóval) ellátott, biztonsági szolgálat által őrzött szervereken, míg a papíralapú iratokat kulccsal zárható, tűzbiztos szekrényekben tároljuk. A szervereken rendszeres biztonsági mentéseket is végzünk.

A személyes adatokhoz az adatkezelő szervezetén belül is csak az illetékes munkatársak férhetnek hozzá, azokat pedig minden esetben titkosított formában továbbítjuk az adatfeldolgozók részére, akikre ugyanúgy vonatkoznak szigorú adatbiztonsági elvárásaink.

8.3. Az Ön felelőssége

Az általunk kezelt személyes adatok pontossága és védelme érdekében kérjük, hogy tegyen meg minden elvárható intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatai naprakészek legyenek az adatbázisainkban:

 • Mivel nem áll módunkban ellenőrizni a megadott személyes adatok helyességét, illetve azt, hogy azokat az arra illetékes személy adta-e meg, ezért kérjük, hogy minden esetben csak és kizárólag a saját személyes adatait adja meg. A más nevében megadott személyes adatok kezeléséből eredő jogsérelemért vagy kárért nem vállalunk felelősséget.
 • Használjon biztonságos műszaki eszközöket, szoftvereket, hálózati kapcsolatokat és erős jelszavakat, hogy illetéktelenek ne élhessenek vissza az Ön személyes adataival (pl. ne léphessenek be az Ön fiókjába és így ne intézhessenek jogosulatlan kérelmeket felénk).
 • Ha bármilyen gyanús körülményt észlel, haladéktalanul jelezze felénk.
 • Ha változtak a részünkre megadott személyes adatai, kérjük, hogy ezt lehetőleg 3 napon belül jelezze felénk a fent írt módon.

8.4. A Tájékoztató módosítása

A Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosíthatjuk: ilyen esetben azonban előzetesen e-mail útján tájékoztatjuk Önt a módosítás tényéről és lényegéről, valamint hatályba lépésének időpontjáról. A Tájékoztató mindenkor hatályos verziója folyamatosan elérhető a honlapunkon.

A Tájékoztatóban nem rendezett kérdésekben az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (másnéven a GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok irányadók. A Tájékoztatóra a magyar jog alkalmazandó.

 

9. Online fizetés

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés
Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
Telefon: +36 1/20/30/70 3-666-611

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

SimplePay adattovábbítási nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a Petrányi-Autó Kft. (székhely: 1106 Budapest, Kerepesi út 105.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-073593) adatkezelő által az petranyialkatresz.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • E-mail
 • Telefon
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Budapest, 2023. December 18.

 

Bejelentkezés